Ιδέα και σχέδιο: Χρήστος Τούσης
Κατασκευή: Uwe Kraft
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός: Rudolf Huttary
Υλικά: Ατσάλι γαλβανιζέ 120 χιλ.
Αυθεντικοί σηματοδότες, 6 τεμάχια
Σκυρόδεμα
Μέγεθος: Υ: 3,50 μ