Το παραπάνω σκίτσο πήρε το 1983 βραβείο από το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΧΩΔΕ).
40000 αφίσες αναρτήθηκαν σε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς και λεωφόρους.